Her kan du lese reglene til Omaha. De er enkle, men det tar tid å mestre dette spillet. Spillet er mer avansert enne Texas Hold’em, så det krever litt mer rutine for å bli god. Dealer stokker 52 kort. Maksimalt ti spillere kan delta i en hånd. Alle spillerne får fire lukkede kort, også kalt Hole Cards eller Pocket. Underveis i spillet kommer det fem kort opp på bordet, som også kalles Community Cards. Disse kortene kan anvendes av alle. Spillet går ut på å bygge den beste 5-korts hånden ved å kombinere to av kortene på hånden med 3 av kortene på bordet.

Blinds

Før spillet begynner skal de to spillerne til venstre for dealer plassere sine tvangsbud (Blind Bet). Det betyr at disse to spillerne må betale for å kunne se sine kort. Ettersom dealerbutton flyttes videre etter hver hånd, skifter Blinds-posisjonene. Første spiller til venstre for dealer må betale Small Blinds, som tilsvarer halvparten av minimumsinnsatsen. Den andre spilleren til venstre for dealer må betale Big Blinds, som tilsvarer minimumsinnsatsen ved bordet.

Første runde

Tredje spilleren til venstre for dealer starter. Spilles det med limit kan man kun høyne med minimumsinnsatsen, og maksimalt fire ganger. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

Omaha

Floppen

Dealer legger tre kort på bordet. Dette kalles for floppen. Disse tre kortene, som er Community Cards, kan alle spillerne anvende i kombinasjon med to av sine egne (lukkede) kort.

Andre runde

Spilleren til venstre for dealer begynner. Han/hun kan velge mellom å Passe (Fold), Checke, eller Satse (Bet). Deretter går turen til de gjenværende spillerne som kan Passe (Fold), Syne (Call), eller Høyne (Raise). Spilles det med limit kan man kun satse likt med minimumsinnsatsen. Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

The Turn

Når spillerne har plassert sine bud legger dealer opp det fjerde kortet på bordet. Dette kortet kalles også for The Turn. Alle de gjenværende spillerne har nå seks kort til å bygge sin hånd.

Tredje runde

Spilleren til venstre for dealer begynner. Han/hun kan velge mellom å Passe (Fold), Checke, eller Satse (Bet). Deretter går turen til de gjenværende spillerne som kan Passe (Fold), Syne (Call), eller Høyne (Raise). Spilles det med limit kan man kun satse likt med maksimumsinnsatsen i tredje runde. Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

The River

Når spillerne har plassert sine bud legger dealer opp det femte og siste kortet på bordet. Dette kortet kalles også for The River. Alle de gjenværende spillerne har nå syv kort til å bygge sin beste hånd.

Fjerde og siste runde

Spilleren til venstre for dealer begynner. Han/hun kan velge mellom å Passe (Fold), Checke, eller Satse (Bet). Deretter går turen til de gjenværende spillerne som kan Passe (Fold), Syne (Call), eller Høyne (Raise). Spilles det med limit kan man kun satse likt med maksimumsinnsatsen i fjerde runde. Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før spillet kan avsluttes.

Showdown

Den siste spilleren som Syner (Call) er berettiget til å se de andre aktive spillernes kort, som skal vises for alle. Dersom man ikke kan slå den beste hånden, kan man kaste kortene sine (Fold). Hvis hånden derimot er bedre, skal den vises for alle for å kunne vinne (dette skjer automatisk på nettet). Spilleren med den beste hånden vinner potten. Ved uavgjort deles potten.

Hi/Lo

Det finnes en variant av Omaha som heter hi/low. Helt enkelt betyr dette at den høyeste og den laveste hånden deler potten. Den laveste hånden regnes nedenfra, slik at A-2-3-4-5 er den laveste, etterfulgt av A-2-3-4-6 osv. Det er også fullt mulig å ha både den høyeste og den laveste kombinasjonen. Det er viktig å kontrollere hvilke regler som ligger til grunn for de stedene du velger å spille. Variasjonen i reglene gir seg som regel utslag i om den beste low hand er fra ess (A) og oppover, eller 8 og nedover. For å kvalifisere seg til low-potten må man ha 5 kort under 8.
Reglene på denne siden er kun veiledende, så les alltid reglene der du skal spille.

Omaha