7 Card Stud er et pokerspill hvor det fort kan svinge begge veier, og det spilles i 5 runder. Alle spillere får utdelt 3 lukkede kort, og 4 åpne kort. Spilleren med den beste hånden vinner potten.

Før spillet begynner må alle spillerne legge et startbeløp i potten (Ante), og dealer stokker 52 kort. Hver spiller får først 2 lukkede kort, samt 1 åpent kort. Man kan maksimalt høyne 4 ganger, akkurat som i Hold’em. Imidlertid kan man her høyne så mange ganger en vil dersom man spiller heads up (en mot en).

Første runde

Personen med det laveste kortet (av de åpne) starter med en Bring-In, som tilsvarer halvparten av minimumsinnsatsen. De andre spillerne kan deretter plassere sine bud. Spilles det med limit kan man kun høyne med minimumsinnsatsen. Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

The 4th street

Spillerne får ytterligere et åpent kort. Alle har nå to åpne og to lukkede kort.

7 Card Stud

Andre runde

Spilleren med det høyeste åpne korter begynner. Spilles det med limit kan man kun høyne med minimumsinnsatsen. Har en spiller ett par i de åpne kortene, kan maksimumsinnsatsen velges istedet. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

The 5th street

Når spillerne har plassert sine bud, får de et nytt åpent kort. Alle spillerne har nå tre åpne og to lukkede kort.

Tredje runde

Spilleren med det høyeset åpne kort begynner. Spilles det med limit høyner man nå med maksimumsinnsatsen. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

The 6th street

Når spillerne har plassert sine bud, får de ytterligere et åpent kort. Alle spillerne har nå fire åpne og to lukkede kort.

Fjerde runde

Spilleren med det høyeset åpne kort begynner. Spilles det med limit høyner man nå med maksimumsinnsatsen. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

The River

Når spillerne har plassert sine bud utdeles et lukket kort til hver spiller. Alle spillerne har nå fire åpne og tre lukkede kort.

Femte og siste runde

Spilleren med det høyeset åpne kort begynner. Spilles det med limit høyner man nå med maksimumsinnsatsen. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før spillet kan avsluttes.

Showdown

De gjenværende spillerne viser sine tre lukkede kort. Spilleren med den beste 5-korts hånden vinner potten. Ved uavgjort deles potten.

Seven Card Stud Hi / Lo

Dette er en variant av 7 Card Stud poker. Her deles potten i to. De to spillerne som har henholdsvis den beste og den dårligste hånden deler potten. Her er det viktig å kontrollere hvilke regler som gjelder der du spiller. Felles for alle steder er det at man innehar den beste low hand med A-2-3-4-5 (uansett farge), også kalt Steel Wheel eller Bicycle. For å kvalifisere seg til low-potten må man ha 5 kort under 8. Variasjonen i reglene gir seg som regel utslag i om den beste low hand er fra ess (A) og oppover, eller 8 og nedover.
Reglene på denne siden er kun veiledende, så les alltid reglene der du skal spille.

7 Card Stud