5 Card Stud minner om 7 Card Stud. Forskjellen er at du får 5 kort i 5 Card Stud. Det spilles fire runder i 5 Card, sammenlignet med fem runder i 7 Card. Alle spillere skal danne den beste hånden ut fra følgende betingelser: Alle spillerne får et lukket kort og etter fire runder har de gjenværende winspark casino spillerne også fire åpne kort. Før spillet kan starte, skal alle spillerne sette et startbeløp i potten (Ante). Dealeren stokker 52 kort. Hver spiller blir tildelt et lukket kort og et åpent kort.

Førsta runde

Personen med det laveste kortet (av de åpne) starter med en tvungen innsats (Bring-In) som tilsvarer halvparten av minimumsinnsatsen. De andre spillerne kan deretter plassere sine bud. Spilles det med limit kan man kun høyne med minimumsinnsatsen. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

Tredje kortet

Spillerne får enda et åpent kort. Alle har nå to åpne og ett lukket kort.

5 Card Stud

Andre runde

Personen med med høyeste åpne hånden begynner. Spilles det med limit kan man kun høyne med minimumsinnsatsen. Har en spiller ett par i de åpne kortene kan maksimumsinnsatsen velges istedet. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

Fjerde kortet

Når spillerene har plassert sine bud får de ytterligere ett åpent kort. Alle har nå tre åpne og ett lukket kort.

Tredje runde

Personen med den høyeste åpne hånden begynner. Spilles det med limit høyner man nå med maksimumsinnsatsen. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før neste runde kan begynne.

Femte kortet

Når spillerne har plassert sine bud får de nok et kort. Alle har nå fire åpne og ett lukket kort.

Fjerde runde

Personen med den høyeste åpne hånden begynner. høgst øppna handen startar. Spilles det med limit høyner man nå med maksimumsinnsatsen. Spillerne har følgende muligheter: Satse (Bet), Check, Syne (Call), Høyne (Raise) og Pass (Fold). Alle spillerne må ha lagt like mye i potten før spillet kan avsluttes.

Showdown

De resterende spillerne viser sitt lukkede kort. Spilleren med den beste hånden vinner potten. Ved uavgjort deles den.
Reglene på denne siden er kun veiledende, så les alltid reglene der du skal spille.

 

5 Card Stud